Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a dlaší tvůrčí činnosti FÚ

Vzhledem k nedávnému vyčlenění ústavu ze struktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty je dlouhodobý záměr nově vzniklého Fyzikálního ústavu odpovídající dlouhodobému záměru FPF. Aktualizace dokumentů pro samostatný FÚ je nyní v přípravě.

Koncepce rozvoje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací FÚ