Strategický záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a dlaší tvůrčí činnosti FÚ

Strategický záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FÚ v Opavě na období 2021+ (dále jen "SZ FÚ") vychází zejména ze stejnojmenného dokumentu Slezské univerzity v Opavě, jakož i ze strategických dokumentů MŠMT pro uvedené období. SZ FÚ obsahuje prioritní cíle ústavu v oblastech studia a vzdělávání, vědy a výzkumu, internacionalizace, rozvoji lidských zdrojů a dalších oblastech důležitých pro rozvoj FÚ.

Dokumenty ke stažení