Zahájení přijímání přihlášek do rigorózního řízení

  • Jan Novotný
  • 01.04.2022
Aktuální rigorózní řízení pro navazující magisterský studijní program Teoretická fyzika je vyhlášeno pro období 1. 4.—30. 6. 2022.

Přihláška se podává pouze elektronicky v informačním systému IS. K přihlášce je nutné dodat požadované přílohy:

  • strukturovaný životopis (formou vepsání do textového pole),
  • seznam publikací a jejich citací podle databáze ISI Web of Science, případně Scopus nebo ADS (formou vložené přílohy),
  • rigorózní práci v elektronické podobě (formou vložené přílohy),
  • téma práce v českém jazyce,
  • téma práce v anglickém jazyce.

Bližší informace např. o výši poplatků spojených s rigorózním řízením a jiné, naleznete na stránce o rigorózním řízení.