• Jan Novotný
 • ossz
 • 07.06.2022
 • Fyzikální ústav v Opavě

Termín splnění povinností a kontrola studia v ak. roce 2021/2022

Termín slnění studijních povinností za akademický rok 2021/2022 je stanoven na 31. 8. 2022. V návaznosti na to bude od 1. 9. do 16. 9. 2022 probíhat kontrola studia. V této době musí být všechny studijní výsledky zaznamenány v IS SU.
 • Jan Novotný
 • ossz
 • 07.06.2022
 • Fyzikální ústav v Opavě

Registrace předmětů do ZS ak. roku 2022/2023

Registrace předmětů do zimního semestru akademického roku 2022/2023 bude pro stávající studenty probíhat v termínu 1. 9. až 16. 9. 2022. Zápisy studentů přijatých v prvním kole přijímacího řízení budou probíhat 12. 9. 2022 (Bc. studium) a 14. 9. 2022 (NMgr. studium). Uchazeči přijatí v druhém kole budou mít zápis od 9. do 16. 9. 2022. O přesném termínu zápisu do prvních ročníků budou studenti informováni dopisem.
 • Jan Novotný
 • ossz
 • 01.04.2022
 • Fyzikální ústav v Opavě
 • Staženo dne 01.07.2022

Zahájení přijímání přihlášek do rigorózního řízení

Aktuální rigorózní řízení pro navazující magisterský studijní program Teoretická fyzika je vyhlášeno pro období 1. 4.—30. 6. 2022.
 • Jan Novotný
 • ossz
 • 08.02.2022
 • Fyzikální ústav v Opavě
 • Staženo dne 19.02.2022

Zápis předmětů do LS 2022

Ve dnech 14. až 18. února 2022 bude probíhat zápis předmětů do letního semestru 2022.
 • Jan Novotný
 • ossz
 • 27.10.2021
 • Fyzikální ústav v Opavě

Studijní okénko bude probíhat pravidelně

Studijní referát FÚ připravil pro své studenty Studijní okénko, které bude sloužit jako poradna nejen pro studijní záležitosti a to pravidelně každou středu v daných časech.
 • Jan Novotný
 • ossz
 • 22.10.2021
 • Fyzikální ústav v Opavě
 • Staženo dne 25.10.2021

Dne 26.10. od 14 hodin je vyhlášeno ředitelné volno pro první ročníky

Dne 26.10. je pro studenty prvních ročníků Fyzikálního ústavu vyhlášeno od 14 hodin ředitelské volno z důvodu imatrikulace.
 • Jan Novotný
 • ossz
 • 19.10.2021
 • Fyzikální ústav v Opavě
 • Staženo dne 21.10.2021

První studijní okénko proběhne 21.10.2021

Studijní referát FÚ připravil pro své studenty Studijní okénko, které bude sloužit jako poradna nejen pro studijní záležitosti.
 • Jan Novotný
 • ossz
 • 13.10.2021
 • Fyzikální ústav v Opavě
 • Staženo dne 31.10.2021

Imatrikulace prvních ročníků je odložena

Letošní imatrikulace, která měla proběhnout dne 26. 10. 2021 v 15:30 v prostorách Unisféry je odložena z důvodu karantény.
 • Jan Novotný
 • ossz
 • 13.09.2021
 • Fyzikální ústav v Opavě
 • Staženo dne 30.11.2021

Vyplnění zadání závěrečných prací do 30. 11.

Upozorňujeme studenty, že vyplnění podkladů pro zadání bakalářských a diplomových prací v IS SU je možné až do konce listopadu 2021.
 • Jan Novotný
 • ossz
 • 04.08.2021
 • Fyzikální ústav v Opavě
 • Staženo dne 20.09.2021

Termíny kontroly studia a zápisu do nadcházejícího ak. roku

Vyšlo Rozhodnutí ředitele č. 1/2021 o kontrole studia za akademický rok 2020/2021, zápisu předmětů do zimního semestru akademického roku 2021/2022 a zápisu do akademického roku 2021/2022 pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů.