Konference RAGtime v Opavě

  • Tomáš Lanča
  • 10.09.2021
23. ročník konerence RAGtime proběhl v Opavě minulý týden. Program začal v pondělí po obědě přednáškou ředitele Fyzikálního ústavu v Opavě profesora Zdeňka Stuchlíka. V úterý program pokračoval dalšími přednáškami, mezi nimiž byl profesor Marek Abramowicz a profesor Vladimír Karas, ředitel Astronomického ústavu Akademie věd ČR. Ve středu přednášeli jedni z nejdůležitějších hostů konference, prof. Remo Ruffini z italského ICRANETu a prof. John Miller z Oxfordské univerzity. Ve čtvrtek se program konference zaměřil na fyziku akrečních disků a neutronových hvězd a promluvili například hosté Jiří Horák a Ernesto Contreas. V pátek byla konference ukončena přednáškou prof. Luigi Stella o jeho dlouholeté spolupráci s Fyzikálním ústavem a zejména nedávno zesnulým dr. Pavlem Bakalou.

Díky stále probíhající pandemii a platným opatřením se konference konala v hybridním režimu, kromě přednášek na místě byla konference také vysílaná živě online pomocí platformy Zoom a někteří účastníci zůstali ve své domovské instituci a přednášeli vzdáleně. Konference je skvělou příležitostí také pro doktorské studenty, kteří zde dostanou možnost představit svou práci a diskutovat jí s největšími odborníky v oboru.

Na konferenci se přihlásilo 85 účastníků, z toho asi 60 se účastnilo v Opavě a ostatní sledovali přednášky živě online. Program se sestával ze 4 sekcí, 2 dopoledne a 2 odpoledne každý den, v jedné sekci byly 2 až 3 přednášky zaměřené na nové poznatky a objevy v poli relativistické a teoretické astrofyziky, počítačových simulací, částicové fyziky a dalších oborů. Mezi přednáškami probíhaly intenzivní diskuse v ateliéru na Hauerově, který se při této příležitosti proměnil na malé diskusní fórum. Vybrané přednášky byly také nahrávány a budou později zveřejněny na Youtube kanále Fyzikálního ústavu v Opavě.

O živý přenos, záznam přednášek, fotodokumentaci a tvorbu krátkých videí z každého dne se poctivě starali studenti oboru Multimediální techniky. Konference probíhala v reprezentativních prostorech kinosálu v budově Filozoficko-přírodovědecké fakulty  na Hauerově ulici, stejně jako poslední živý RAGtime před 2 lety – zejména zahraniční účastníci si prostory velmi pochvalují, jelikož jsou pro konání takové konference jako stvořené.

Konání konference by nebylo možné bez podpory z grantů Evropské Unie a MŠMT, zejména projektu Rozvoj VaV na SU, reg. číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696.

Konferenční fotografie všech přítomných účastníků ve středu 8. září