Co mají společného telekomunikace, COVID19 a astrofyzika?

  • Jan Novotný
  • 16.11.2020
Od začátku roku 2020 celý svět neřeší nic jiného, než pandemii COVID19 a s ní spojené problémy. Mimo medicíny, chemie a jiných věd se také fyzika snaží přijít s principy či způsoby, jak by bylo možné lidstvu v boji s pandemií pomoci.

Vědci z oboru fyzika plazmatu se snaží vyvinout bezpečný a jednoduchý způsob dezinfekce. Odborníci na fyziku kapalin zkoumají způsoby, jak se virus chová v závislosti na jeho tvaru a medicínská fyzika se kromě jiného snaží odhalit, jak se mění charakteristiky dýchání u pacientů s onemocněním COVID19. Kromě jiných o borů a jiných výzkumů nyní také astrofyzika přispěla svou trochou do mlýna.

Kvůli izolaci obyvatel doma rapidně vzrůstá využívání globálních mobilních sítí, což na jejich funkčnost klade zvýšené nároky. Profilováním pokrytí mobilním širokopásmovým připojením se zabýval kolektiv autorů v čele s výzkumnicí Androu Lutu – k velikému překvapení, tým využil i výsledky z oblasti Einsteinovy obecné teorie relativity týkající se tak zvaného gyračního poloměru, který zavedli ve své práci z roku 1993 astrofyzikové úzce spjatí se Slezskou univerzitou v Opavě, profesoři Marek Abramowicz, John Miller a Zdeněk Stuchlík.

Gyrační poloměr v astrofyzice reflektuje spolupůsobení vlivů síly a vzdálenosti od zvoleného centra a v případě efektů v silných gravitačních polích v okolí horizontu černé díry umožňuje názorný popis velmi extravagantního efektu změny odstředivé síly na sílu dostředivou. V článku Andry Lutu a jejího kolektivu pak pomáhá popsat chování jedinců vzhledem k věžím vysílajícím mobilní signál.