Zahájení výstavy Krajiny ticha

  • Jan Novotný
  • 22.06.2020
V pondělí 22. 6. 2020 byla zahájena výstava nazvaná Krajiny ticha, kterou pořádá děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě prof. Irena Korbelářová u příležitosti oslav 30. výročí Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. U této příležitosti je prezentována fotografická tvorba prof. Zdeňka Stuchlíka, který působil jako první děkan této fakulty a zároveň první pověřený rektor Slezské univerzity v Opavě. Výstava potrvá až do 30. 8. 2020 a je možné ji nalézt v návštěvnickém centru opavských fakult v OC Breda & Weinstein.

Někdejší Filozofická fakulta v Opavě byla první institucí, která se věnovala vysokoškolskému vzdělávání v Opavě. Později byla přejmenována na Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě a letos slaví výročí 30. let od svého založení. Ačkoli se musely plány oslav přizpůsobit průběhu koronavirové krize, nyní v čase rozvolňování bylo možné oslavy zahájit a výstavu uspořádat. Výběr fotografií je poněkud netypický, neboť se nejedná o tvorbu z oblasti magického kubismu, jíž se věnuje v současnosti – prezentován je výběr fotografií z počátečního období, reflektující atmosféru míst, jež navštěvoval v průběhu své vědecké kariéry.

Při výběru osobnosti, která by svou tvorbou zahájila oslavy 30. letého výročí, nemohlo být lepšího kandidáta než prof. RNDr. Zdeňka Stuchlíka, CSc., jenž se stal prvním děkanem Filozofické fakulty v roce 1991. Jak uvádí kurátor výstavy prof. Vladimír Birgus, prof. Zdeněk Stuchlík je kromě svého vědeckého zaměření také talentovaným fotografem, který vystavoval svá díla v řadě galerií v ČR i v zahraničí. Zaměřuje se ve své tvorbě na vztah člověka a přírody, sám o své tvorbě říká: „Věda a umění jsou dvě paralelní cesty člověka k pochopení světa.“