Zápis předmětů

  • hlavní
  • 10.09.2019
Pomocí registrace si vybíráte předměty, které máte zájem studovat. Při zápisu předmětů dochází k automatickému zápisu/potvrzení předmětů, u kterých byly splněny podmínky pro zápis (kapacita, prerekvizity atd.). Pro registraci a zápis byl stanoven termín pro všechny studenty OPF (bez rozdílu typ a formy studia a ročníku): 10. 9. 2010 od 17:00 hodin do 22. 9. 2019.

Bližší informace

Datum od10.09.2019 18:00
Datum do22.09.2019 21:28
CelodenníNe

Registrace a zápis předmětů

Termíny a pojmy


Pomocí registrace si vybíráte předměty, které máte zájem studovat. Při zápisu předmětů dochází k automatickému zápisu/potvrzení předmětů, u kterých byly splněny podmínky pro zápis (kapacita, prerekvizity atd.). Dle Rozhodnutí děkana č. 5/2019 byl pro registraci a zápis stanoven níže uvedený termín pro všechny studenty OPF (bez rozdílu typ a formy studia a ročníku):

10. 9. 2010 od 17:00 hodin do 22. 9. 2019.

Registrací a zápisem předmětů si zapíšete termíny konání přednášek či skupin přednášek. Následně je třeba si zapsat do tzv. seminárních skupin (dříve používaný termín semináře) v tomto termínu:

10. 9. 2010 od 18:00 hodin do 22. 9. 2019.

Seznam volně volitelných předmětů

Seznam volně volitelných předmětů pro období zima 2019 naleznete zde. Seznam obsahuje rovněž informaci, zda je nutné při registraci a zápisu o výjimku.

Další události

Všechny události