Diskuse a diskusní metody v hybridní výuce

  • hlavní
  • 12.04.2024
Diskuse a různé varianty diskusních metod jsou ve výuce na vysoké škole čím dál častěji využívané. Je to proto, že mají pro studenty i vyučující řadu benefitů, k nimž patří především aktivizace studentů, rozvoj jejich vyšších kognitivních funkcí a řady tzv. měkkých dovedností, jako je řešení problémů, schopnost argumentace, komunikativní schopnosti apod. Na tomto workshopu se společně podíváme na to, jaké diskusní metody lze využít ve výuce na vysoké škole (od diskuse ve skupinách, diskuse v plénu, panelové diskuse či akvárium až po metody řešení problémů a rozvoje kreativity jako je brainstorming), jak podporovat, vést a řídit diskusi, a to jak v učebně (onsite), tak v online prostředí a v prostředí hybridní výuky. Počet účastníků: 6-16. Školení proběhne v místnosti A309.

Lektorky:

Mgr. et Mgr. Klára Harvánková, Ph.D. a PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Medailonky:

Klára působí na Ústavu pedagogických věd FF MU, kde mezi oblast jejího zájmu patří vzdělávání dospělých a rozvoj konceptu pracovní schopnosti. V rámci své výukové činnosti se věnuje tématům didaktiky vzdělávání dospělých, hybridní a online výuce, projektovému plánování a řízení a age managementu. Je certifikovanou lektorkou vzdělávacího programu Profesní seniorita, který lektoruje jak v univerzitním, tak i firemním a státním sektoru.

Mirka již svoji akademickou kariéru v oblasti teorie andragogiky ukončila a nadále se věnuje jako lektor a metodik rozvoji lektorských dovedností a tématu evaluace a kvality vzdělávání a především rozvoji didaktických kompetencí vysokoškolských vyučujících v různých formách výuky. Společně se v posledních dvou letech věnují tématu hybridní výuky a možnostem jejího efektivního využívání ve vysokoškolském prostředí. Podílejí se společně na seminářích, workshopech a řízení hospitací, ale i na publikační činnosti na toto téma.

Další události

Všechny události