Skupinová práce v hybridní výuce

  • hlavní
  • 11.04.2024
Práce ve skupinách je jednou z velmi efektivních metod, které mohou vhodně doplňovat nebo být dokonce základem jak prezenční, tak online a hybridní výuky. Na workshopu se zaměříme na to, kdy je vhodné skupinové práce využít, jak a jakou zvolit variantu (sněhová koule, bzučící skupiny, skládačka), jak rozdělit studenty do skupin, jaké typy výstupů můžeme zadat (T-diagram, Vennův diagram, Fishbone, SWOT analýza, PEST analýza apod.), kdy a jak zadávat instrukce pro práci, jak vést prezentace výstupů a reflexi naučeného. Specificky se zaměříme na to, jak práce v malých skupinách funguje v různém prostředí - v učebně (onsite), v online prostředí a v prostředí hybridní výuky. Počet účastníků: 6-16. Školení proběhne na A309

Lektorky:

Mgr. et Mgr. Klára Harvánková, Ph.D. a PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Medailonky:

Klára působí na Ústavu pedagogických věd FF MU, kde mezi oblast jejího zájmu patří vzdělávání dospělých a rozvoj konceptu pracovní schopnosti. V rámci své výukové činnosti se věnuje tématům didaktiky vzdělávání dospělých, hybridní a online výuce, projektovému plánování a řízení a age managementu. Je certifikovanou lektorkou vzdělávacího programu Profesní seniorita, který lektoruje jak v univerzitním, tak i firemním a státním sektoru.

Mirka již svoji akademickou kariéru v oblasti teorie andragogiky ukončila a nadále se věnuje jako lektor a metodik rozvoji lektorských dovedností a tématu evaluace a kvality vzdělávání a především rozvoji didaktických kompetencí vysokoškolských vyučujících v různých formách výuky. Společně se v posledních dvou letech věnují tématu hybridní výuky a možnostem jejího efektivního využívání ve vysokoškolském prostředí. Podílejí se společně na seminářích, workshopech a řízení hospitací, ale i na publikační činnosti na toto téma.

Další události

Všechny události