ZRUŠENO: Interaktivita a aktivizace v hybridní výuce a na hybridních poradách

  • hlavní
  • 15.02.2024
Tento prakticky orientovaný workshop nabídne ukázku jednotlivých nástrojů pro zvýšení interaktivity výuky a pracovních porad realizovaných v hybridní formě. Společně si vyzkoušíme jednotlivé nástroje pro aktivizaci a spolupráci účastníků, budeme sdílet své zkušenosti, ať již jsou či byly pozitivní či méně pozitivní, a budeme hledat řešení a vylepšení pro tuto formu komunikace.

Workshop je určen pro ty, kdo již mají s hybridní výukou či vedením porad určité zkušenosti a chtějí jejich sdílením pomoct jak kolegům tak sobě najít nápady a řešení pro zvýšení efektivity tohoto módu komunikace.

Počet účastníků: 8-16

Workshop proběhne v místosti A412.

Lektorky: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková, Ph.D. a PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Klára působí na Ústavu pedagogických věd FF MU, kde mezi oblast jejího zájmu patří vzdělávání dospělých a rozvoj konceptu pracovní schopnosti. V rámci své výukové činnosti se věnuje tématům didaktiky vzdělávání dospělých, hybridní a online výuce, projektovému plánování a řízení a age managementu. Je certifikovanou lektorkou vzdělávacího programu Profesní seniorita, který lektoruje jak v univerzitním, tak i firemním a státním sektoru.

Mirka již svoji akademickou kariéru v oblasti teorie andragogiky ukončila a nadále se věnuje jako lektor a metodik rozvoji lektorských dovedností a tématu evaluace a kvality vzdělávání a především rozvoji didaktických kompetencí vysokoškolských vyučujících v různých formách výuky. Společně se v posledních dvou letech věnují tématu hybridní výuky a možnostem jejího efektivního využívání ve vysokoškolském prostředí. Podílejí se společně na seminářích, workshopech a řízení hospitací, ale i na publikační činnosti na toto téma.

Nový obrázek

Další události

Všechny události