Marketingová komunikace služeb: nové trendy

  • hlavní
  • 06.04.2022
Na přednášce a v semináři bude řešena problematika vybraných nových trendů aplikovaných na trhu služeb, jako například guerilla marketing, virální marketing, product placement, digitální marketing apod.

Další události

Všechny události