Státní závěrečné zkoušky

  • hlavní
  • 01.06.2020
Státní závěrečné zkoušky pro bakalářské studijní programy budou probíhat v termínu 1. – 5. 6. 2020 a pro navazující magisterské studijní programy v termínu 8. – 12. 6. 2020.

Bližší informace

Datum od01.06.2020 08:00
Datum do12.06.2020 15:00
CelodenníNe
V termínu od 1. 6. - 12. 6. 2020 se konají Státní závěrečné zkoušky. Státnicové komise budou zveřejněny nejpozději týden před jejich konáním v IS SU, informaci o zveřejnění studenti obdrží hromadným e-mailem.
Studenti jsou povinni před konáním SZZ potvrdit v IS SU „Čestné prohlášení o bezinfekčnosti“ !!! Bez tohoto prohlášení nebudou moci studenti vykonat SZZ.


Další události

Všechny události