• Lenka Přečková
 • cva
 • 17.03.2023
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Získej certifikát z barmanského kurzu

Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit spolupořádá barmanský kurz. Jedná se čtyřdenní intenzivní kurz, kde se naučíte základní techniky barmanství, namíchat moderní koktejly a seznámíte se s trendy v této oblasti.
 • Jiří Helešic
 • cva
 • 06.03.2023
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

V rámci spolupráce s DER Touristik nebízíme letní brigády .

Podrobnosti viz přiložené letáky.
 • David Jančar
 • cva
 • 17.02.2023
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Setkání partnerů mezinárodního projektu na univerzitě Turiba v Rize

Learning By Doing
 • Jiří Helešic
 • cva
 • 18.11.2022
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 06.03.2023

Animační programy v praxi

Praktické absolvování a příprava animačních programů jsou, jako již tradičně, pevnou součástí výuky katedry CVA. Podívešjte se jak to letos probíhá.
 • Jiří Helešic
 • cva
 • 21.04.2022
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 13.05.2022

Marlenka exkurze Termín: 12.5.2022

Na programu je exkurze v podniku MARLENKA international, s.r.o. s ochutnávkou, procházka po náměstí Frýdku – Místku a volný program. Počet studentů je omezen počtem míst na exkurzi. Zájezd je určen pro 2. a 3. ročníky studijního programu Cestovní ruch a Turismus a specializace Management hotelnictví. Počet míst je 33. Předpokládány odjezd od kolejí Na vyhlídce je 7:30, příjezd do 14. hodiny. Exkurze je zdarma. Závazné přihlášky zasílejte do 2.5.2022 na vaclavinkova@opf.slu.cz Budeme se na Vás těšit.
 • David Jančar
 • cva
 • 07.04.2022
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 30.06.2022

Mezinárodní projekt Innovation of the professional training of future tourism experts using a fictitious training hotel KA220-HED-2BFA3CCE

Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit získala spoluúčast na mezinárodním projektu Innovation of the professional training of future tourism experts using a fictitious training hotel (Inovácia profesijnej prípravy budúcich odborníkov cestovného ruchu využitím fiktívneho cvičného hotela), KA220-HED-2BFA3CCE, jehož koordinátorem je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (SK), Fakulta stredoeurópskych štúdií, Katedra cestovného ruchu. Dále se na projektu podílí SIA BIZNESA AUGSTSKOLA TURIBA Latvia, SLEZSKA UNIVERZITA V OPAVE Czech Republic, PANNON EGYETEM Hungary, UNIVERSITA DEL SALENTO Italy. Doba trvání projektu je do listopadu 2024. Hlavní prioritou projektu je stimulace inovačních postupů vzdělávání a výuky, inkluze a rozmanitost. Tvůrci projektu vidí ve vytvoření a následném zařazení cvičného hotelu do edukačního procesu velký potenciál, konkrétně jde zejména o možnosti: (a) zabezpečení alternativní formy odborné praxe v oblasti hotelnictví, (b) doplnění odborné praxe v oblasti hotelnictví, (c) rozvoj transverzálních kompetencí, (d) uskutečnění mezinárodní spolupráce s dalšími cvičnými hotely, (e) přiblížení reálné praxe k nabídce edukace, (f) vytváření rozmanitých skupin pracujících na dosahování společných cílů, (g) mobilizování a motivování studentů k účasti na edukačně-rozvojových aktivitách. Těšíme se na spolupráci se studenty a věříme, že tento projekt jim přinese spoustu zkušeností. Za katedru cestovního ruchu a volnočasových aktivit Pavlína Pellešová
 • Jiří Helešic
 • cva
 • 07.04.2022
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 28.04.2022

Jarní Olomouc

Zveme Vás na zájezd do Olomouce. Zájezd je určen pro studenty 2. a 3. ročníků SP Cestovní ruch a turismus a specializace Management hotelnictví. Zájezd je zdarma. Předpokládány odjezd od kolejí Na vyhlídce 1079/1, Karviná – Nové Město je 8:00 hod., příjezd do 16. hod. Závazné přihlášky zasílejte emailem do 20.4.2022 na vaclavinkova@opf.slu.cz Budeme se na Vás těšit.
 • Jiří Helešic
 • cva
 • 17.02.2022
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 31.03.2022

Konference - DIGITALIZACE CESTOVNÍHO RUCHU

Jubilejní 10. ročník mezinárodní vědecké konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu zaměřený na téma DIGITALIZACE CESTOVNÍHO RUCHU Proběhne dne 30. března 2022 na Vysoké škole hotelové a ekonomické v Praze Využití různých typů informačních technologií a systémů v rámci řízení podniků a dalších organizací lázeňství, hotelnictví a turismu je dnes již samozřejmostí. Pokládané otázky se již tedy netýkají většinou toho, „zda-li“ a „kde“, ale především „jak“ a „s kým“, a to s ohledem na jejich maximální přínos ve smyslu zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti jednotlivých subjektů. Vedoucí pracovníci zodpovědní například za marketing a prodej, za řízení lidských zdrojů, za finance, za provoz ubytovacích, stravovacích a dalších úseků dnes stojí před rozsáhlou nabídkou různých typů systémů a s nimi spojených služeb. Tyto systémy slouží k efektivnímu řízení organizace na základě principů business intelligence, případně competitive intellingece, a umožňují značné zjednodušení a automatizaci vybraných procesů. Konference umožní zodpovědět řadu otázek týkajících se právě relevance a způsobu využití moderních informačních technologií a systémů v podnicích a dalších organizacích lázeňství, hotelnictví a turismu, a také se zároveň pokusí položit další výzvy týkající se vyšší úspěšnosti implementace těchto technologií do podnikových procesů a dalšího rozvoje těchto technologií na straně jejich vývojářů a dodavatelů. DŮLEŽITÉ TERMÍNY • Registrace účastníků do 16. března 2022 • Zasílání abstraktů 14. února 2022 (prodlouženo do 28. 2. 2022) • Zaslání konferenčních příspěvků 16. března 2022
 • Jiří Helešic
 • cva
 • 16.11.2021
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 26.11.2021

Vánoční Olomouc

Vánoční Olomouc Termín: 9.12. 2021 Na programu je prohlídka města Olomouce s průvodcem, procházka po adventních trzích a volný program do odjezdu autobusu. Počet studentů je omezen počtem míst v autobuse. Zájezd je určen pro 2. a 3. ročníky oboru Cestovní ruch a Turismus a specializace Management hotelnictví. Předpokládány odjezd od kolejí Na vyhlídce je 7:30, příjezd do 16.hodiny. Zájezd je zcela zdarma. Počet míst je 48, vše bude realizováno dle aktuálně platných epidemiologických opatřeních. Hlaste se do 2.12.2021 na vaclavinkova@opf.slu.cz Budeme se na Vás těšit.
 • David Jančar
 • cva
 • 06.10.2021
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 28.10.2021

Pozvánka na přednášku Trendy v mixologii

Zveme studenty studijního programu Cestovní ruch a turismus (2. a 3. ročník).