Mezinárodní projekt Innovation of the professional training of future tourism experts using a fictitious training hotel KA220-HED-2BFA3CCE

  • David Jančar
  • 07.04.2022
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit získala spoluúčast na mezinárodním projektu Innovation of the professional training of future tourism experts using a fictitious training hotel (Inovácia profesijnej prípravy budúcich odborníkov cestovného ruchu využitím fiktívneho cvičného hotela), KA220-HED-2BFA3CCE, jehož koordinátorem je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (SK), Fakulta stredoeurópskych štúdií, Katedra cestovného ruchu. Dále se na projektu podílí SIA BIZNESA AUGSTSKOLA TURIBA Latvia, SLEZSKA UNIVERZITA V OPAVE Czech Republic, PANNON EGYETEM Hungary, UNIVERSITA DEL SALENTO Italy. Doba trvání projektu je do listopadu 2024. Hlavní prioritou projektu je stimulace inovačních postupů vzdělávání a výuky, inkluze a rozmanitost. Tvůrci projektu vidí ve vytvoření a následném zařazení cvičného hotelu do edukačního procesu velký potenciál, konkrétně jde zejména o možnosti: (a) zabezpečení alternativní formy odborné praxe v oblasti hotelnictví, (b) doplnění odborné praxe v oblasti hotelnictví, (c) rozvoj transverzálních kompetencí, (d) uskutečnění mezinárodní spolupráce s dalšími cvičnými hotely, (e) přiblížení reálné praxe k nabídce edukace, (f) vytváření rozmanitých skupin pracujících na dosahování společných cílů, (g) mobilizování a motivování studentů k účasti na edukačně-rozvojových aktivitách. Těšíme se na spolupráci se studenty a věříme, že tento projekt jim přinese spoustu zkušeností. Za katedru cestovního ruchu a volnočasových aktivit Pavlína Pellešová