Konference - DIGITALIZACE CESTOVNÍHO RUCHU

  • Jiří Helešic
  • 17.02.2022
Jubilejní 10. ročník mezinárodní vědecké konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu zaměřený na téma DIGITALIZACE CESTOVNÍHO RUCHU Proběhne dne 30. března 2022 na Vysoké škole hotelové a ekonomické v Praze Využití různých typů informačních technologií a systémů v rámci řízení podniků a dalších organizací lázeňství, hotelnictví a turismu je dnes již samozřejmostí. Pokládané otázky se již tedy netýkají většinou toho, „zda-li“ a „kde“, ale především „jak“ a „s kým“, a to s ohledem na jejich maximální přínos ve smyslu zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti jednotlivých subjektů. Vedoucí pracovníci zodpovědní například za marketing a prodej, za řízení lidských zdrojů, za finance, za provoz ubytovacích, stravovacích a dalších úseků dnes stojí před rozsáhlou nabídkou různých typů systémů a s nimi spojených služeb. Tyto systémy slouží k efektivnímu řízení organizace na základě principů business intelligence, případně competitive intellingece, a umožňují značné zjednodušení a automatizaci vybraných procesů. Konference umožní zodpovědět řadu otázek týkajících se právě relevance a způsobu využití moderních informačních technologií a systémů v podnicích a dalších organizacích lázeňství, hotelnictví a turismu, a také se zároveň pokusí položit další výzvy týkající se vyšší úspěšnosti implementace těchto technologií do podnikových procesů a dalšího rozvoje těchto technologií na straně jejich vývojářů a dodavatelů. DŮLEŽITÉ TERMÍNY • Registrace účastníků do 16. března 2022 • Zasílání abstraktů 14. února 2022 (prodlouženo do 28. 2. 2022) • Zaslání konferenčních příspěvků 16. března 2022