Proběhl 18. mezinárodní studentský seminář

  • Lenka Přečková
  • 10.05.2022
Boj studentů 4 univerzit o nejlepší prezentaci vyhrála naše studentka! I dalším našim studentům se dařilo a celkově to byla opět vydařená akce – pojďte si přečíst podrobnosti a zážitky naší vítězky.

Naši studenti již po osmnácté soutěžili na tradiční akci o nejlepší prezentace v rámci Mezinárodního studentského semináře s oficiálním názvem „International Student Seminar on Management and Financial Issues“. Akce proběhla ve dnech 5. a 6. května 2022 a organizovala jej polská Politechnika Rzeszowska, Fakulta managementu, ve spolupráci s naší Obchodně podnikatelskou fakultou. Kvůli stále nepříznivé situaci se akce již třetí rok konala zcela online v MS Teams. Všichni účastníci tak sice byli ochuzeni o tradiční několikadenní program plný prezentování a poznávání dané země, ale o to více prostoru jsme mohli věnovat odbornému programu. Dalším benefitem je možnost zapojit studenty z více zemí, kteří by jinak nemohli přijet. Události se zúčastnilo 31 studentů, např. z Polska, České republiky, Slovenska, Indie, Maroka a dalších. Karvinskou fakultu zastupovala skupina 15 studentů všech forem studia. Organizátorem byl dr. Stoklasa ve spolupráci s Oddělením zahraničních styků.

Cílem těchto společných seminářů je posílit prezentační kompetence studentů a umožnit studentům osvojit si odbornou terminologii v anglickém jazyce, zlepšit své prezentační dovednosti a v neposlední řadě také schopnosti reagovat na doplňující otázky odborné poroty. Každý soutěžící tedy mohl své zvolené téma prezentovat v angličtině v časovém limitu 10 minut. Studenti nejčastěji prezentovali své projekty, seminární či diplomové práce, přičemž příspěvky byly z mnoha oblastí, např. marketing, informační technologie, finance, management a další společenskovědní disciplíny. Po odprezentování studenti dostávají otázky od odborné poroty, a také zpětnou vazbu na své vystoupení. Velké díky patří odborné porotě, složené ze zástupců obou organizujících univerzit, kterou tvořili: Marzena Hajduk-Stelmachowicz, Ph.D., Pawel Perz, Ph.D., Paulina Bełch, Ph.D. a Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.

V závěru semináře proběhlo tradičně slavnostní předávání ocenění těm nejlepším. Studenti mohou získat kromě stipendia 2 000 Kč. za účast i hodnotné ceny. Úroveň prezentací se neustále zvyšuje, takže rozhodnout je pro komisi často opravdu těžké. O to více nás těší, že si první místo nakonec vybojovala naše studentka Lucie Ivanecká s příspěvkem „The development of life insurance in the Czech Republic and Slovak Republic“. Druhé místo obsadila studentka z Polska Klaudia Walanus s příspěvkem „Decisions making and cognitive bias“. Dělené třetí místo obsadil náš student Milan Vítek Kulikowski s příspěvkem „Cultural and social marketing environment of Japan“ a polská studentka Aleksandra Pacana s příspěvkem „Autonomous vehicles“. Cenu studentů získala polská studentka Natalia Siorek s příspěvkem „2 + 2 = 5“. Všem oceněným srdečně gratulujeme, děkujeme také všem zúčastněným studentům, odborné porotě a oběma fakultám. Těšíme se na shledanou při další akci.

Letošní vítězka Lucie Ivanecká o akci napsala: „Mezinárodní studentský seminář se stal v průběhu mého studia na OPFce mou oblíbenou akcí. Byl pro mě vždy obrovským přínosem a příležitostí zdokonalit se v prezentování a v anglickém jazyce. Letošní seminář pro mě měl ještě větší hodnotu než obvykle. Byl mým posledním a zároveň prvním výherním. Moc si této možnosti vážím a všemi deseti doporučuji studentům, kteří se nebojí na chvíli vystoupit z komfortní zóny, dozvědět se něco nového ze světa financí či managementu a poznat studenty z jiné univerzity. Věřte mi, této zkušenosti nebudete litovat!