Inovace ve výuce marketingu

  • Michal Stoklasa
  • 06.04.2022
Letos poprvé vyučujeme na katedře předmět věnovaný výuce pomocí simulace trhu. Pod názvem Marketingová simulační hra jsou studenti v týmech manažeři firmy a volí strategie k dosažení svých business cílů pomocí nastavení parametrů firmy. Studenti stanovují ceny, nastavují vlastnosti produktu, investují do marketingové komunikace a vybírají vhodné distribuční kanály, kterými produkty proudí k zákazníkům.

Vývoj tohoto online nástroje je výsledkem dlouhodobého výzkumného směru inteligentních multi-agentních simulací, který byl díky projektu Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě - edukační laboratoř a výukové vybavení rozšířen také na pedagogickou oblast. Aplikace, která běží na serverech naší edukační laboratoře se jmenuje MAREA a její jádro dodala dánská firma REA Technologies. Umožňuje vyučujícím nastavovat parametry chování trhu na úrovni jednotlivce (agenta), který se rozhoduje o koupi nejen v závislosti na nabídce firmy, ale také kontextuálně, tedy i podle toho co o produktu říkají další zákazníci (agenti), jak intenzivně si pamatuje předchozí komunikaci firmy nebo třeba také na základě toho kolik má zrovna k dispozici finančních prostředků. Všechny tyto parametry umožňují velmi věrně přibližovat simulaci realitě. Volbu vlastního řešení jsme vybrali především kvůli návaznosti na naše výzkumné aktivity. Chceme mít možnost definovat nové trhy na základě zjištění z naší výzkumné činnosti a tuto alternativu komerční řešení neposkytují. Zjednodušeně řečeno, chceme budovat náš simulovaný svět na základě empiricky ověřených kvalitních výzkumů. Již dnes víme, že existují některé obecné principy, které jsou v chování zákazníků platné téměř na všech trzích. Tyto mechanismy budeme postupně do simulace přenášet. Kvalitní letecký simulátor musí vycházet ze zákonů fyziky. Gravitace v něm na pilota v zácviku musí působit co nejvěrněji realitě. Premiéru předmětu zdokumentovala také Česká televize ve své reportáži v událostech z regionů v čase 15:22.