Priority nového vedení

  • Dagmar Labudková
  • 30.03.2023
Na 24. zasedání Akademického senátu SU OPF byly ve středu 29. března 2023 představeny priority nového vedení naší fakulty.
Přinášíme vám krátké shrnutí hlavních bodů, které byly v rámci zasedání diskutovány. Řešila se reakreditace studijních programů pro období 2023-2026. Debatovalo se o přípravě a realizaci projektu z programu OP JAK (ESF a ERDF) 2023-2028. Zmínka byla také o novém projektu s názvem CEPIS, který bude realizován v letech 2024-2027. Výjimkou nebylo téma inovace předmětů, týkající se inovativních pedagogických metod a kvalitní výstupy z učení. Změna koncepce interních vědeckovýzkumných projektů byla rovněž označena za jednu z priorit. Probírala se i spolupráce v rámci mezinárodního sdružení univerzit STARS EU, v které chce vedení i nadále pokračovat.