Interreg ČR-Polsko

  • Lenka Přečková
  • 31.03.2022
Fakulta realizuje v letošním roce mezinárodní projekt podporující rozvoj meziuniverzitní spolupráce mezi Slezskou univerzitou v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné a Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydziałem Ekonomii i Finansów v podpoře rozvoje odborné přípravy studentů se studijním zaměřením na mezinárodní obchod.

Interreg ČR-Polsko: Dopad COVID-19 na mezinárodní obchod jako nová výzva v odborné výuce vysokoškolských studentů


Fakulta realizuje v letošním roce mezinárodní projekt podporující rozvoj meziuniverzitní spolupráce mezi Slezskou univerzitou v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné a Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydziałem Ekonomii i Finansów v podpoře rozvoje odborné přípravy studentů se studijním zaměřením na mezinárodní obchod. Společným záměrem českých i polských partnerů je v rámci přeshraniční spolupráce řešit problematiku dopadu Covid-19 na mezinárodní obchod, a to prostřednictvím aktivního zapojení studentů z obou univerzitních pracovišť. Současně se realizací projektu vytvoří podmínky pro další rozvoj bakalářského profesně zaměřeného studijního programu Mezinárodní obchod, který je akreditován na od roku 2021, a je blízký studijnímu programu International Business vyučovaný u kolegů na polské univerzitě. Více informací je k dispozici na projektovém letáku níže: