Týden mozku poprvé v Karviné

  • Lenka Přečková
  • 02.02.2024
Připojte se k nám a pojďte s námi poodhalit tajemství lidské mysli. V rámci festivalu Týden mozku jsme pro Vás na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné připravili ve čtvrtek 14. března řadu fascinujících přednášek. Nabídneme vám jedinečnou příležitost naučit se rozpoznávat klamy a biasy, které nás obklopují a ovlivňují naše každodenní rozhodování, prozkoumat strategie přesvědčování a manipulace a naučit se jim bránit, pochopit vliv omamných látek na mozek a s tím související poruchy chování.

Přednášky, které můžete navštívit

Za oponou rozhodování aneb rozpoznávání klamů vlastního myšlení

14. března, 15:00–16:00 hodin

Přednášející: Ing. Radka Kubalová, Ph.D.

V našem každodenním životě jsme téměř neustále konfrontováni s rozhodnutími, z nichž některá jsou na první pohled zcela banální a jiná mají naopak hluboký dopad na naši kariéru, vztahy, finanční stabilitu a osobní pohodu. Tato rozhodnutí mohou být ovšem často ovlivněna neviditelnými sílami našeho myšlení – klamy a biasy, které nám mohou bránit kriticky myslet a které mohou vést k neefektivnímu, impulsivnímu nebo finančně nevýhodnému rozhodování. Tyto psychologické jevy, zakódované v hlubinách naší psychiky, mohou zkreslovat naši schopnost vnímat realitu, analyzovat informace a dělat informovaná rozhodnutí. Tato přednáška je navržena tak, aby účastníkům z řad veřejnosti poskytla základní vhled do těchto fenoménů, pomohla jim je rozpoznat, a tím pádem také efektivně překonávat ve svých každodenních životech.

Více informací

Principy přesvědčování a manipulace: je možné se jim ubránit?

14. března, 16:00–17:00 hodin

Přednášející: Ing. Veronika Kopřivová, Ph.D.

Tato přednáška přibližuje strategie přesvědčování a jejich spojení s vnitřními kognitivními procesy lidské mysli. Existuje několik klíčových principů, které nám umožňují ovlivnit myšlení a jednání ostatních lidí. Každý z těchto principů se opírá o specifické mechanismy, jako jsou oblasti mozku spojené s emocemi, rozhodováním a sociální interakcí. Na základě rozboru těchto principů nám bude poskytnuta příležitost proniknout do složitých psychologických procesů a strategií, které mají za cíl modifikovat myšlení a chování jednotlivců. Cílem této přednášky je poskytnout účastníkům hlubší vhled do těchto procesů, které stojí za vlivem a manipulací, a poskytnout jim nástroje kritického myšlení a obrany proti těmto strategiím. To, že lépe porozumíme povaze lidského chování, nám umožní vybavit se předpoklady pro efektivní komunikaci s okolím a rozhodování. To znamená, že poznatky vyplývající z této přednášky budou pro účastníky relevantní pro profesionální i osobní život jako klíč, který otevře dveře k lepšímu porozumění si navzájem.

Více informací

Účinky návykových a toxických látek na poruchy chování

14. března, 17:00–18:00 hodin

Přednášející: Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.

Cílem přednášky je seznámení posluchačů s vlivem drog a toxických látek na činnost mozku a s tím související poruchy chování u dětí a dospělých. V první části budou posluchači seznámeni s fyziologií mozkové činnosti ve spojitosti s projevy chování. Následně bude prezentován vliv vybraných návykových a toxických látek na činnost mozku a s tím spojené změny chování dětí a dospělých.

Více informací


Akce je ZDARMA