Další číslo fakultního časopisu je online

  • Lenka Přečková
  • 02.01.2024
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti, drazí příznivci OPF. Dostává se vám do rukou magazín OPF, který již tradičně přináší sumář nejdůležitějšího dění v posledním půl roce na naší fakultě. A že byl tento půlrok na významné události skutečně bohatý dokládá 28 stran nabitých novinkami.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti, drazí příznivci OPF. Jako by to bylo pár dní zpět kdy jsme pro vás a s vámi připravili letošní první číslo fakultního magazínu. Ani jsme se nenadáli a je zde další, které přináší opět plno novinek a ohlédnutí za událostmi, které se na naší fakultě odehrály v posledních měsících.

V tomto čísle se například dozvíte o úvodním týdnu výuky pro bakalářský stupeň studia. Skupina nadšenců se rozhodla přijít s návrhem na úpravu prvního týdne, který od frontálního předávání informací o fakultě pasivním posluchačům přešel k praktickým úkolům, které plní studentské týmy. Studenti si tak sami aktivně vyzkoušeli přihlášení do systému, vyhotovení žádosti o studentský průkaz, návštěvu knihovny a hledání zdrojů, a to vše formou hry. Nakonec se povedlo vytvořit atmosféru, kterou si užili nejen studenti a pořadatelé, ale také ti z nás, kteří byli v minulosti zvyklí na jiný formát, a to je skvělé. Nejít vpřed totiž znamená jít zpět, jak říká heslo naší fakulty.

Další významnou akcí, která určitě stojí za zmínku a které se v tomto čísle věnujeme je Noc vědců. Na té jsme ukázali široké veřejnosti, že jsme zajímavou institucí, která umí zajistit odborný edukační program, a to zábavnou formou. Speciální poděkování patří všem zástupcům kateder a oddělení, kteří se na realizaci podíleli. Mimo to se v tomto díle ještě na chvíli ohlédneme za akademickým dnem, týdnem dárcovství, podzimními promocemi, akcemi U3V, výstavou odborné literatury a snídaní s děkanem, což jsou již tradiční akce, které na fakultě probíhají.

Speciální pozornost věnujeme přechodu mezi etapami kariér našich kolegů napříč organizační strukturou. Proto se na dalších stranách dočtete o příběhu habilitačního řízení nové docentky Kamily Turečkové, která se ve své práci zabývala regenerací brownfieldů, ale také se dozvíte více o příběhu doktora Ilji Skaunice, který pověsil práci bankéře na hřebík a věnuje se nadále aktivně výuce a zvyšování povědomí o fungování bankovních institucích nejen mezi studenty naší fakulty. Nezapomínáme ani na poctivého a spolehlivého pedela Libora Jendrýska, který pomyslné i faktické žezlo předal neúnavnému cyklistovi Rasťovi Sterankovi.

Když už hovoříme o Rasťovi Sterankovi, musíme zmínit také zahraniční okénko. Dočtete se tak o návštěvě delegace Stars EU a také tiskové konferenci evropských novinářů k projektu CEPIS, která na fakultě proběhla. Je za námi úspěšná akce Erasmus Days 2023 a stejně tak mezi novými zahraničními studenty oblíbený Welcome Days, který stejně jako úvodní týden ve výuce zaznamenal další inovaci v podobě netradiční hry.

V minulém čísle jsme vás žádali o zpětnou vazbu abychom věděli, zda je o tento formát interní komunikace zájem. Ukázalo se, že je pouze jeden člověk, který skutečně toto médium reálně sleduje. Toto je proto poslední vydání magazínu OPF tak jak jej známe. Věříme, že řadu informací načerpáte z digitálních zdrojů, které oddělení rozvoje a vnějších vztahů poctivě naplňuje novinkami. Mezi tyto zdroje patří webová stránka fakulty, sociální sítě a v budoucnu také intranet Slezské univerzity. Nezapomeňte také že mnoho informací o dění najdete v zápisech z porad vedení a dozvíte se také na poradách katedry. Nejlepší je ovšem osobní setkávání na společných akcích. Právě setkávání pro nás bude v následujících letech důležité a uvolněnou energii a náklady, které oddělení rozvoje a vnějších vztahů věnuje přípravě tohoto magazínu budeme směřovat právě tímto směrem. Pro milovníky archivace tiskovin, kteří v nostalgických chvílích se sklenkou dobrého vína nebo něčeho ostřejšího touží prolistovat papírový formát máme dobrou zprávu. O vůni inkoustu nepřijdete. Chystáme se připravovat ročenku, která bude shrnovat dění na fakultě za celý uplynulý rok.

Přejeme příjemné čtení a za celou redakci časopisu bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli svým článkem ať už do tohoto čísla nebo předchozích vydání a těšíme se na další etapu.

Časopis je ke stažení na stránce go.slu.cz/casopis. Najdete ho také v tištěné podobě na fakultě a nebo si ho jednoduše prolistujte níže.