Připravujeme workshop z oblasti sociálních služeb

  • Lenka Přečková
  • 27.08.2018
Ve dnech 19. a 20. září se koná v prostorách naší fakulty workshop na téma Sociální a inkluzivní podnikání ve výuce, teorii a praxi. Na programu je nejen seznámeni s nově připravovaným studijním programem Management sociálních služeb, ale také přednášky zaměřené na sociální podnikání, inklusivní podnikání apod. Chybět nebude ani exkurze do sociálního šatníku apod. Přednášky si pro zájemce připravují nejen pedagogové fakulty, studenti, zahraniční hosté z UK Bratislava, ale také hosté ze společnosti ADRA, MSPakt, klastru SINEC. 

Workshop se koná v rámci projektu ESF „Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400.