Náhradní termín zápisu ke studiu

  • David Jančar
  • 27.08.2018

Náhradní termín zápisu pro úspěšně přijaté uchazeče bakalářského studia z 1. kola přijímacího řízení - 2018/2019 se bude konat 19. 9. 2018 v 9:00 hod. ve VELKÉM SÁLE Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná) - prezence ve foyer SU OPF a následně se zápis přesune do Velkého sálu.

Náhradní termín zápisu pro úspěšně přijaté uchazeče navazujícího magisterského studia z 1. kola přijímacího řízení - 2018/2019 se bude konat 18. 9. 2018 v 9:00 hod. ve VELKÉM SÁLE Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná) - prezence ve foyer SU OPF a následně se zápis přesune do Velkého sálu.  

U zápisu předložíte:

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti,
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Bez výše uvedených dokladů se nemůžete zapsat.