Zrušená rozhodnutí děkana

Rozhodnutí děkana č. 9/2019 Vyhlášení Stipendijního programu děkana na ocenění dlouhodobých výborných studijních výsledků v příslušném AR
I. Změna Rozhodnutí děkana č. 9/2019 Vyhlášení Stipendijního programu děkana na ocenění dlouhodobých výborných studijních výsledků v příslušném akademickém roce
Rozhodnutí děkana č. 1/2023 Zápis předmětů do letního semestru akademického roku 2022/2023 pro studenty prezenční a kombinované formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Fakultě veřejných politik 
v Opavě
Rozhodnutí děkana č. 6/2022 Děkanské volno
Rozhodnutí děkana č. 1/2021 Zápis předmětů do letního semestru akademického roku 2020/2021 pro studenty prezenční a kombinované formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Fakultě veřejných politik 
v Opavě
Rozhodnutí děkana č. 2/2021 Doporučené postupy pro on-line formu kontroly plnění studijních povinností
Rozhodnutí děkana č. 8/2021 Kontrola studia za akad. rok 2020/2021, zápis předmětů do zimního semestru akad. roku 2021/2022 a zápis do akad. roku 2021/2022 pro studenty prezenční a kombinované formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Fakultě veřejných politik 
v Opavě
Rozhodnutí děkana č. 5/2021 Harmonogram akademického roku 2021/2022 Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě
Rozhodnutí děkana č. 1/2022 Zápis předmětů do letního semestru akademického roku 2021/2022 pro studenty prezenční a kombinované formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Fakultě veřejných politik 
v Opavě
Rozhodnutí děkana č. 5/2022 Kontrola studia za AR 2021/2022, zápis předmětů do zimního semestru akad. roku 2022/2023 a zápis do AR 2022/2023 pro studenty prezenční a kombinované formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Fakultě veřejných politik v Opavě
I. Změny a doplnění Rozhodnutí děkana č. 5/2021 Harmonogram akademického roku 2021/2022 Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě
RD 2020-08 - Pravidla pro realizaci on-line vzdělávání na FVP v Opavě.pdf
Rozhodnutí děkana č. 2/2018 Principy přidělování prospěchových stipendií na FVP SU V Opavě
Rozhodnutí děkana č. 2/2022 Postup při testování zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2
Rozhodnutí děkana č. 16/2018 Vyhlášení děkanského volna
Rozhodnutí děkana č. 15/2018 O zrušení vnitřních norem
Rozhodnutí děkana č. 14/2018 ve věci stanovení výuky mimo období stanovené harmonogramem AR 2018/2019 na SU v Opavě
Rozhodnutí děkana č. 13/2018 Kontrola studia za AR 2017/2018, registrace předmětů do ZS AR 2018/2019 a zápis do AR 2018/2019 pro studenty prezenční a kombinované formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na FVP v Opavě
Rozhodnutí děkana č. 12/2018 O zrušení vnitřních norem
Rozhodnutí děkana č. 7/2018 Otevření programu CŽV Sociální patologie a prevence v akademickém roce 2018/2019
Rozhodnutí děkana č. 6/2018 Otevření programu CŽV Edukační péče o seniory v akademickém roce 2018/2019
Rozhodnutí děkana č. 5/2018 Otevření programu CŽV Všeobecná sestra v akademickém roce 2018/2019
Rozhodnutí děkana č. 12/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 FVP SU v Opavě
Rozhodnutí děkana č. 4/2017 Agenda doktorského studia FVP SU v Opavě
Rozhodnutí děkana č. 3/2017 k zastupování proděkanů FVP SU v Opavě
Rozhodnutí děkana č. 1/2017 Agenda proděkanů FVP SU v Opavě

Rozhodnutí děkana č. 17/2018 Vyhlášení děkanského volna

Rozhodnutí děkana č. 1/2019 Registrace předmětů do LS AR 2018/2019 pro studenty prezenční a kombinované formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na FVP v Opavě
Rozhodnutí děkana č. 12/2021 Postup při testování zaměstnanců Fakulty veřejných politik na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2
Rozhodnutí děkana č. 11/2021 Opatření k zamezení šíření koronaviru
Rozhodnutí děkana č. 10/2020 Organizační řád Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě
Rozhodnutí děkana č. 5/2020 Opatření k zamezení šíření koronavíru
Rozhodnutí děkana č. 3/2020 Úpravy termínů pro absolventské ročníky platné pro letní semestr 2019/2020
Rozhodnutí děkana č. 1/2020 Zápis (registrace) předmětů do letního semestru akademického roku 2019/2020 pro studenty prezenční a kombinované formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Fakultě veřejných politik v Opavě
Rozhodnutí děkana č. 15/2019 Vyhlášení děkanského volna

Rozhodnutí děkana č. 14/2019 Kontrola studia za akademický rok 2018/2019, zápis (registrace) předmětů do zimního semestru akademického roku 2019/2020 a zápis do akademického roku 2019/2020 pro studenty prezenční a kombinované formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Fakultě veřejných politik v Opavě

Rozhodnutí děkana č. 13/2019 Organizační řád Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě
Rozhodnutí děkana č. 12/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020 Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě
Rozhodnutí děkana č. 11/2019 Vyhlášení děkanského volna