Přednáška se zaměřila na tématiku sexualizovaného násilí na žácích

  • Adéla Pluhaříková
  • 07.05.2024
Jedinečnou sérii přednášek na téma Sexualizované násilí na žácích připravily na úterý 7. května pedagožky Ústavu pedagogických a psychologických věd Mgr. et Mgr. Dana Dlouhá, Ph.D. a Ústavu speciální pedagogiky Mgr. Michaela Šedá. Ph.D.

Autorka:  Mgr. Lada Dobrovolná 

V aule naší fakulty nejprve prezentovaly informace z výzkumů a studií zaměřených na toto téma, poté se diskutovalo o prevenci i o diagnostických prvcích pro prvotní odhalení rizik. Teoretická část přednášky se zaměřila také na ukotvení problematiky v zákonech, odpovědnost školských zařízení a seznámení s oblastí práv a povinností pedagogů v rámci této problematiky. 

Ve druhé části byly představeny dvě případové studie. První se zabývala znásilněním žáka na nižším stupni ZŠ během školního výletu, druhá nabídla osobní výpověď oběti několik let znásilňované vlastním trenérem. Závěr patřil panelové diskusi.

Nový obrázek
Nový obrázek


Více fotek najdete na našich sociálních sítích.