Fakulta hostila další ročník Slezského dne sester

  • Lada Dobrovolná
  • 14.05.2024
Fakulta veřejných politik (FVP) v úterý 14. května opět po roce hostila Slezský den sester. Podtitulem 26. ročníku tohoto odborného kongresu, který se koná pod záštitou Slezské nemocnice v Opavě, Moravskoslezského kraje a Ústavu nelékařských zdravotnických studií FVP bylo letos motto „Jdeme s dobou aneb pohled do současnosti“.
Na konferenci se registrovaly tři stovky zástupců zdravotnických profesí z celé České republiky, a to nejen z nemocnic, klinik a léčeben, ale třeba i rehabilitačních zařízení či institucí poskytujících sociální služby. Určena byl samozřejmě i pro studenty a pedagogy Slezské univerzity.

Na úvod všechny přivítal primátor Opavy Ing. Tomáš Navrátil a náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Slezské nemocnice Opava a pedagožka FVP PhDr. Mgr. Hana Hozová. V rámci celodenního programu pak bylo prezentováno celkem 15 odborných přednášek zaměřených na nové poznatky z lékařské a ošetřovatelské praxe a prolínání mezioborové spolupráce. Po každém příspěvku byl vždy vyhrazen prostor pro dotazy a diskusi k dané problematice. 

Slezský den sester se koná každoročně okolo 12. května. Tento den se totiž na celém světě slaví Mezinárodní den sester v souvislosti s narozením Florence Nightingale, zakladatelky moderního ošetřovatelství.  Tato Angličanka, která přišla na svět v roce 1820, povznesla tehdy ještě neexistující profesi zdravotní sestry na post respektovaného povolání, které má dnes své nezastupitelné místo a zaslouží si úctu a obrovské díky celé společnosti. Další fotografie najdete na facebooku fakulty.