Studenti pomáhají s dentální hygienou dětem na školách

  • Adéla Pluhaříková
  • 13.05.2024
V rámci předmětu Výchova k orálnímu zdraví se studenti Dentální hygieny z Fakulty veřejných politik mimo jiné učí, jak instruovat a motivovat ke správné technice čištění zubů. Praktické zkušenosti získávají nejen ve cvičné odborné učebně dentální hygieny, která je zřízená přímo v budově fakulty, ale i ve stomatologických ordinacích na Opavsku a v okolí. Spolu s pedagogy se zapojují do řady akcí pro veřejnost, kde šíří osvětu v oblasti primární prevence.

Autorka: Mgr. Lada Dobrovolná


Ústav nelékařských zdravotnických studií (ÚNZS), pod nějž studijní program Dentální hygiena spadá, spolupracuje také s mateřskými, základními a středními školami, kde studenti prezentují odborné přednášky a praktický nácvik péče o dutinu ústní. Školní kolektivy mají naopak možnost navštívit fakultní ordinaci. Tato spolupráce se skvěle osvědčila, s povděkem ji kvitují ředitelé škol i rodiče žáků.


„Děti mají často strach vůbec do ordinace vstoupit. Bojí se, některé i pláčou. U nás jim dáme tolik času, kolik potřebují.  A sledujeme, jak ty odvážnější během chvilky jezdí na křesle, ostatní si pomalu prohlížejí figuríny a fantomy, seznamují se s modely zubů i se svými zoubky ve stomatologickém zrcátku. Studentky je často vítají v kostýmech Zoubkových víl, kreslí s nimi, dávají jim různé úkoly, mají pro ně připraveny diplomy a odměny. Krásné je, když se po hodině zeptám, kdo chce chodit pravidelně k zubaři a všechny ruce jsou nahoře. Kladnou odezvu máme i od stomatologů, kteří k nám děti i celé školy posílají. Takže víme a jsme za to moc rádi, že ta naše práce má velký smysl,“ popisuje Ing. Iveta Bryjová, pedagožka ÚNZS, která edukace pro školní děti vede.


V loňském akademickém roce začal ústav spolupracovat také se Základní a Praktickou školou Slezského odboje, kterou navštěvují děti s různými stupni mentálního postižení. „Víme, že je nutné naučit studenty edukovat i tyto specifické skupiny, navíc jsme potřebovali získat zpětnou vazbu. Náročná je především práce s dětmi se středním a těžším stupněm postižení. Ty jsou nezřídka velmi těžko ošetřitelné, oblasti ústního zdraví u nich není věnována dostatečná pozornost, často bohužel nemají ani svého zubaře,“ popisuje Iveta Bryjová. 


Školu navštívili budoucí dentální hygienisté několikrát, děti v malých skupinkách přišly i do fakultní ordinace. Studentky Kláru Kuličkovou a Emu Královou práce s postiženými dětmi zaujala natolik, že se této problematice věnovaly i v rámci svých bakalářských prací. Klára v ní hodnotila stav orálního zdraví u dětí s lehkých a středně těžkým mentálním postižením. Práce Emy popisuje, jaký má u mentálně postižených dětí význam edukace dentální hygienistky. „Výsledky nám udělaly obrovskou radost. Můžeme jednoznačně říct, že u dětí se všemi stupni mentálního postižení došlo ke zlepšení. Je vidět, že se umí v této oblasti posouvat, mají na zoubcích méně plaku, při čištění dosáhly vyšší manuální zručnosti.  Chce to jen čas, trpělivost a specifický přístup. Obě studentky udělaly obrovský kus práce, dětem se věnovaly a stále věnují, zaškolily také rodiče. Zaslouží si poděkování i za to, jak skvěle reprezentují naši fakultu,“ nešetří slovy chvály Iveta Bryjová, která chce v blízké budoucnosti s výsledky práce seznámit i odbornou veřejnost.