Prohloubení spolupráce s norskou univerzitou

  • Adéla Pluhaříková
  • 01.05.2024
Na sklonku dubna vyjely zástupkyně Fakulty veřejných politik (FVP) do Norska, konkrétně na Inland Norway University of Applied Sciences v Lillehammeru, a to v rámci pedagogické mobility programu Erasmus+.

Autorka: Mgr. Lada Dobrovolná

FVP reprezentovaly proděkanky Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.  a Mgr. Kateřina Janků, Ph.D. společně s pedagožkou Ústavu speciální pedagogiky PaedDr. Yvetou Odstrčilíkovou, Ph.D.

Cílem mobility bylo jednání o rozvoji spolupráce a partnerství i vzájemném sdílení zkušeností obou institucí. Hovořilo se rovněž o případné společné projektové a publikační činnosti. Dámy navštívily v doprovodu hostitelů také několik základních a středních škol, kde pracují s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami či s alternativními prvky výuky. Využily jedinečnou příležitost nahlédnout přímo do vyučovacích hodin a seznámit se podrobně s jednotlivými studijními programy.  

Spolupráce s norskou univerzitou vznikla teprve v loňském roce, do Lillehammeru vyjely zástupkyně FVP poprvé. Příští rok je naopak plánována návštěva Norů ve slezské metropoli. A návštěv bude určitě přibývat. Uzavřené partnerství totiž nenabízí jen pedagogické mobility, ale také možnost realizovat výměnné semestrální pobyty studentů pedagogicky zaměřených programů.

Nový obrázek