Setkání se zástupci středních škol

  • Lucie Nožková
  • 30.01.2024
Na základě pozvání proděkanky pro studijní a sociální záležitosti Marty Kolaříkové se dnes dopoledne na naší fakultě sešli zástupci středních škol z Moravskoslezského kraje.

Autorka: Mgr. Lada Dobrovolná

V zasedací místnosti děkana se měli možnost seznámit s podmínkami přijímacího řízení k jednotlivým studijním programům, které Fakulta veřejných politik (FVP) otevírá v příštím akademickém roce.  Zástupci jednotlivých pracovišť FVP jim představili svou činnost a aktivity pro studenty. Představeny jim byly také možnosti dalšího vzdělávání pro pedagogické i sociální pracovníky.

Zájemci se mohli i individuálně domluvit na užší vzájemné spolupráci a na závěr setkání si prohlédnout zázemí fakulty včetně odborných učeben. 

Nový obrázek