Vyhlášení studentské grantové soutěže na rok 2024

Rektor SU vyhlásil Studentskou grantovou soutěž na rok 2024.

Všechny podrobné informace včetně Rozhodnutí rektora č. 17/2023 a příslušných formulářů jsou zveřejněny  ZDE.

Termín odevzdání žádostí o grant na odd. pro vědu a zahraniční styky FPF - 12. 2. 2024

Žádosti podávejte v jednom tištěném vyhotovení + 1x elektronicky na adresu radomira.holesova@fpf.slu.cz