Vyhlášení studentské grantové soutěže na rok 2023

Rektor SU vyhlásil Studentskou grantovou soutěž na rok 2023. Žádosti o udělení studentského grantu je možné podat pouze na dobu jednoho roku - 12 měsíců.

Všechny podrobné informace včetně Rozhodnutí rektora č. 15/2022 a příslušných formulářů jsou zveřejněny  ZDE.

Termín odevzdání žádostí o grant na odd. pro vědu a zahraniční styky FPF - 13. 2. 2023

Žádosti podávejte v jednom tištěném vyhotovení + 1x elektronicky na adresu eva.jakubcova@fpf.slu.cz