Obhajoba disertační práce

  • ustav
  • 21.09.2023
Zveme vás na obhajobu disertační práce "Computer modelling of accretion processes in binary systems with black holes and neutron stars " Mgr. Debory Lančové, která se bude konat dne 21.9.2023 od 11:00 v zasedací místnosti ředitele č. 219, 1. patro, Bezručovo nám. 1150/13, Opava.
Školitel: doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Složení komise pro obhajobu disertační práce:

doc. RNDr. Jiří Kovář, Ph.D., předseda
prof. Marek Abramowicz
doc. RNDr. Jan Schee, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D.
doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. (AÚ AV ČR, Praha)
prof. Wlodzimierz Kluźniak (CAMK, Varšava)
prof. John Miller, oponent (University of Oxford, Oxford)
prof. Luigi Stella (INAF, Řím)
doc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D. (VŠB-TUO, Ostrava)
Mgr. Michal Bursa, Ph.D., oponent (AÚ AV ČR, Praha)
Mgr. Jiří Horák, Ph.D. (AÚ AV ČR, Praha)

Obhajoba je veřejná a jsou na ni zváni studenti doktorského studia, vědečtí pracovníci, školitelé a další zájemci.

Další události

Všechny události