Unisféra — Povídání o mnohobarevnosti vesmíru

  • hlavní
  • 19.06.2024
Přijměte pozvání na speciální přednášku v Unisféře, kterou bude přednášet Tomáš Gráf. Akce je vhodná pro širokou veřejnost a je nutné si na ní zakoupit vstupenku přes náš e-shop.

Anotace:

Slovo „m n o h o b a r e v n o s t“ je svým významem velmi pestré. Může předznamenávat skutečné putování za jednotlivými barevnými odstíny vesmíru nebo stejně tak dobře v přeneseném smyslu slova pídění se za pestrostí vesmíru ve smyslu jeho ohromné členitosti a neustálých přerodů a změn. Docela jistě však může mnohobarevnost vesmíru znamenat i mnohobarevnost pohledů člověka na něj. A o tom bude tato přednáška především. (45 min. a diskuse)

Rezervace a prodej vstupenek.

Další události

Všechny události