Snění o Rudé planetě

  • hlavní
  • 01.11.2022
Na konci 19. století panovala všeobecně přijímaná domněnka, že na Marsu je přítomen život, a to i ve formě inteligentní civilizace schopné budovat velkolepé monumentální stavby takové velikosti, že je dokonce možno je spatřit za pomocí pozemských dalekohledů. Fascinující historické pozadí těchto objevů nám dokumentuje souboj vědecké metody se sny a představami, které se nechtějí vzdát existence bez boje ani nyní, na začátku století jednadvacátého.
Přednáška se koná v zasedací místnosti č. 219 ve 2. patře.

Další události

Všechny události