FÚ se poprvé zapojil do oslav programu Erasmus days

  • Lucie Dospivová
  • 16.10.2023
Dne 12. října 2023 zorganizoval referát pro vědu a zahraniční styky pro studenty a zaměstnance Fyzikálního ústavu v Opavě workshop v rámci oslav programu Erasmus days.

Cílem tohoto dopoledního programu bylo seznámit účastníky s tímto programem a představit jim seznam destinací, které si mohou během svých studií vybrat jako svůj studijní a pracovní pobyt.

Pro účastníky byl připraven nabitý program několika prezenčních i online přednášek, které prezentovali studenti i pedagogičtí pracovníci FÚ na základě jejich osobních zkušeností z výjezdů v zahraničí. Mezi zmíněné lokality patřilo například Turecko, Uzbekistán, Německo, Itálie, Kazachstán či Japonsko.

Věříme, že tento workshop spoustu návštěvníků inspiroval a snad i povzbudil k využití této jedinečné příležitosti.