Osobní identifikátor ORCID

  • David Jančar
  • 24.03.2021
Video návod nastavení osobních identifkátorů v IS SU v souvisloti se změnou povinně vykazovaných údajů dodávaných do IS VaVaI - RIV v roce 2021.
Identifikátor vědce ORCID - Open Research and Contributor ID se stává podmíněně povinný, tedy údaj se doplní, pokud existuje. Podrobnosti, termíny vyplnění v IS SU byly projednány na kolegiu děkana 24.3.2021.
Video návod je dostupný v IS SU