Dům zahraniční spolupráce MŠMT, Akademická informační agentura (AIA)

Nabízejí stipendijní pobyty na základě mezinárodních (bilaterálních) smluv.

Stipendijní pobyty jsou nabízeny ve dvou skupinách podle způsobu přidělování, který stanoví MŠMT:

  • rozpis kvót – stipendijní místa do konkrétních zemí, která MŠMT přidělí pro daný akademický rok přímo jednotlivým vybraným vysokým školám. O tato stipendijní míst se mohou ucházet pouze zájemci z daných škol. Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia podávají prostřednictvím rektorátů. (více informací zde)
  • výběrová řízení – o stipendijní místa do zemí v této skupině se mohou ucházet zájemci ze všech veřejných vysokých škol v ČR. Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia podávají prostřednictvím AIA. (více informací zde)

 


Adresa:    Senovážné náměstí 26, 110 06 Praha 1
Tel.:         224 229 698, 224 398 303 - 304, 224 398 229 - 231
Email:      aia(at)dzs.cz
Web:       www.dzs.cz