Název dotačního programu: Národní dotační programy pro rok 2021 (Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením)

Název projektu: Edukace mladých dívek s mentálním postižením v oblasti sexuálního zdraví a gynekologické prevence

Hlavní cíl projektu: Prohloubení znalostí u dívek s mentálním handicapem v oblasti sexuálního zdraví a gynekologické prevence.

Oblast působení: Moravskoslezský kraj

Dílčí cíle:

v  Zpracování edukačních materiálů (edukačních brožur, velkoplošných plakátů a roll-upu) k workshopům zaměřeným na tři zvolená témata (Jak funguje ženské tělo, Co obnáší gynekologická prohlídka, Těhotenství).

v  Realizace workshopů pro mentálně handicapované dívky a zdravotnické pracovníky.

Anotace:

     Mentální postižení představuje snížení úrovně rozumových schopností, inteligence.  Mentální věk je v tomto případě nižší než věk chronologický. Pro dívky s mentálním handicapem může období dospívání představovat problém, obzvláště v situacích, kdy jejich vědomosti jsou v této oblasti nedostatečné nebo pokud jim informace nebyly nikým sděleny. Období dospívání je pro mentálně handicapované dívky bouřlivé. Na jedné straně dochází k prodlužování a opožďování tělesného dospívání, na druhé straně je dospívání předčasné.  Společnost vnímá ženy s mentálním handicapem jako nevyspělé osoby, které nemají hranice, zábrany, neumějí se rozhodovat, jsou asexuální nebo naopak sexuálně náruživé. Společností jsou tyto ženy přehlíženy, a proto dochází k nedostatku informací týkajících se sexuality, sexuálního života, reprodukčního zdraví a gynekologické prevence u dívek, žen s mentálním postižením. Také rodiče či vychovatelé se vyhýbají výše zmíněným tématům, neboť je to velmi intimní oblast. Pro některé jedince může představovat debata o intimních tématech problém.    Každá žena má právo na informace o tom, jak její tělo funguje, jak o sebe pečovat v období menstruace, jaké hygienické pomůcky používat v období menstruace, jak se chránit před otěhotněním a co obnáší gynekologická prevence. Gynekologické prohlídky, v rámci primární preventivní péče, by měly podstupovat v pravidelných intervalech všechny ženy bez ohledu na svůj zdravotní stav, za účelem zajištění svého reprodukčního zdraví. Reprodukční zdraví a s ním spojená sexualita je úzce spjata s životem člověka. Je mylné předpokládat, že u mentálně postižených žen není vytvořena potřeba sexuálního života nebo že tyto ženy nemenstruují či nechtějí mít děti. Cílem sexuální osvěty by mělo být zvýšení znalostí a vědomostí jedinců v daných oblastech.

Čeho bylo dosaženo?

     V rámci našeho projektu bylo ve zvolených oblastech edukováno přes 60 osob. Dívky byly seznámeny s obsahem gynekologické prohlídky, jak se připravit na gynekologickou prohlídku, kdy jít ke gynekologovi, jak vypadá gynekologická ordinace a gynekologické instrumentárium a nebyla opomenuta ani problematika gynekologických onemocnění. Dále bylo dívkám vysvětleno, jak funguje ženské tělo. V této oblasti získaly dívky informace o ženských pohlavních orgánech, o dospívání, o menstruaci, o hygienických pomůckách a o klimakteriu. Posledním tématem, se kterým byly dívky v rámci workshopů seznámeny, bylo těhotenství. Jak žena otěhotnění, jak poznat těhotenství, jak funguje těhotenský test, co to je těhotenská průkazka, náplň prenatálních prohlídek, životospráva a obtíže v těhotenství. Workshopy probíhaly v Moravskoslezském kraji a byly realizovány na Dnech prevence a na dětském oddělení Psychiatrické nemocnice v Opavě. Bohužel některé workshopy byly zrušeny v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací.

     Workshopy byly realizovány formou powerpointových prezentací, které byly provázeny ústním výkladem. K lepšímu pochopení problematiky gynekologie, dospívání a těhotenství byly využity zakoupené pomůcky a modely (např. gynekologická zrcadla, model plodu v děloze, plakáty apod…). Edukovaným osobám byly poskytnuty vytvořené edukační brožury pro osobní účely. V nich mohly dívky najít veškeré informace, včetně bohatých ilustrací, které podtrhují a doplňují uvedené informace. V rámci edukačního workshopu byly také vystaveny velkoplošné plakáty a roll-up, které svým obsahem zvyšovaly efektivitu edukace.

     Projekt byl také představen na konferenci a problematika mentálně handicapovaných dívek a žen v oblasti sexuálního zdraví a těhotenství byla publikována v recenzovaném časopise.

     Do budoucna bychom rádi dále spolupracovali s Psychiatrickou nemocnicí v Opavě, kde bychom v rámci tohoto projektu dále prováděli osvětu u žen a dívek v oblasti gynekologické prevence a sexuálního zdraví. 


Garant za Slezskou univerzitu, hlavní řešitel projektu: PhDr. Daniela Nedvědová, Ph.D. (zástupce řešitele projektu: Mgr. Gabriela Světnická)
Odborná garance projektu: MUDr. Pavlína Hyklová
Číslo projektu: 44613/2020/OKD