Fakulta veřejných politik se připojila k celorepublikové akci Noc vědců

  • Martina Vaculíková
  • 09.10.2018
Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě se dne 5. října 2018 připojila k celorepublikové akci Noc vědců, která svým letošním přívlastkem dala vzpomenout na 100 let české vědy. Byla to další z akcí, na které se fakulta představila veřejnosti svým zajímavým a interaktivním programem, který přilákal více než 100 účastníků.

Děti a dospělí si ve výukovém bytě vyzkoušeli, jaké to je být hůře mobilní a odkázaný na invalidní vozík včetně obstarání veškerých úkonů v domácnosti a za polopropustným sklem speciální výslechové místnosti zjistili, jak probíhají výslechy obětí násilných trestných činů. Ukázka a praktické procvičení arteterapie byla pro zúčastněné příjemným zklidněním po pracovním týdnu, malování za zvuku hudby je vedlo k sebevyjádření a sebepoznání. Děti si vytvořily vlastní strom života prostřednictvím otiskování listů, velmi aktivní byly i v praktickém semináři, během něhož se naučily aplikovat postup základní kardiopulmonální resuscitace. Během následné přednášky o problematice závislostí si zúčastnění vyzkoušeli stav opilosti a drogového opojení pomocí demonstračních pomůcek alkobrýlí a drogobrýlí. Neméně zájemců přilákala také přednáška o závislostech na počítačích, počítačových hrách a automatech. Velký zájem byl i o téma kriminalistiky, s praktickými ukázkami nejen z daktyloskopie, které si pro návštěvníky připravili zástupci Policie ČR.

Noc vědců byla velmi kladně hodnocena účastníky i samotnými pořadateli, kteří věří, že se jim stejně příjemnou atmosféru podaří vytvořit i příští rok.