Absolventi studijního oboru P7109 Archeologie, obor Archeologie

Mgr. Petr Rataj, Ph.D., disertační práce na téma Středověká a novověká keramika z českého Slezska ve světle archeometrických a chemicko-technologických analýz; obhájena 5. 10. 2022

Mgr. Hana Čižmářová, Ph.D., disertační práce na téma Skleněné šperky doby laténské na Moravě a ve Slezsku, obhájena 17. 6. 2021

Mgr. Alena Nejedlá, Ph.D., disertační práce na téma Regionální diference pohřebního ritu v západní části lengyelského okruhu, obhájena 2. 12. 2020

PhDr. Lucie Malaníková, Ph.D., disertační práce na téma Vzájemné postavení kultur se šňůrovou keramikou se zvoncovitými poháry, obhájena 30. 6. 2020

Mgr. Ivan Čižmář, Ph.D., disertační práce na téma Vývoj laténského osídlení na střední Moravě v období změny centrálních sídel, obhájena 17. 10. 2018