Projekty v realizaci

Název programu OP VVV 2.2 - RozvojVysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název projektu Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě
Číslo projektu CZ.02.2.69/0.0./16_015/0002400
Hlavní řešitel projektu Mgr. Tomáš Gongol Ph.D.
Řešitelza FPF
za FPF klíčové aktivity v projektu

Název programu OP VVV 2.2 - Rozvoj Vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název projektu

Modernizace celouniverzitní výukové infrastruktury a specializovaných pracovišť Slezské univerzity v Opavě

Číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002504
Hlavní řešitel projektu

Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.


Název programu OP VVV 2.2 - Rozvoj Vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název projektu

Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě

Číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503
Hlavní řešitel projektu

RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.


Název programu NPU II. - Národní program udržitelnosti II.
Název projektu Centrum excelence IT4Innovatiosin science
Číslo projektu LQ1602
Hlavní řešitel projektu Doc. Ing. Petr Sosík, Dr.