Projekty v realizaci

Název programu OP VVV 2.2 - Rozvoj Vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název projektu Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě
Číslo projektu CZ.02.2.69/0.0./16_015/0002400
Hlavní řešitel projektu Mgr. Tomáš Gongol Ph.D.
Řešitelka za FPF
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Webhttps://www.slu.cz/slu/cz/layout/635

Název programu OP VVV 2.2 - Rozvoj Vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název projektu Modernizace celouniverzitní výukové infrastruktury a specializovaných pracovišť Slezské univerzity v Opavě
Číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002504
Hlavní řešitel projektu Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Web
https://www.slu.cz/slu/cz/layout/634

Název programu OP VVV 2.2 - Rozvoj Vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název projektu Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
Číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503
Hlavní řešitel projektu RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Web
https://www.slu.cz/slu/cz/layout/633
Název programuOP VVV 2.2 - Rozvoj Vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název projektuRozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě
Číslo projektuCZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696
Hlavní řešitel projektudoc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Web
https://www.slu.cz/slu/cz/layout/1544?vid=3498

Název programuOP VVV 2.2 - Rozvoj Vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název projektuUNI SPACE - zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity
Číslo projektuCZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013363
Hlavní řešitel projektuCentrum řízení projektů
Web
https://www.slu.cz/slu/cz/layout/1499?vid=3221
Název programuOP VVV 2.2 - Rozvoj Vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název projektuZkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Slezské univerzitě v Opavě za účelem zajištění vysoké kvality výuky
Číslo projektuCZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010237
Hlavní řešitel projektuMgr. Yvona Kaniová, Ing. Libor Chlebiš, MPA
Web
https://www.slu.cz/slu/cz/layout/1105
Název programuOP VVV 2.2 - Rozvoj Vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název projektuZvýšení kvality vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě ve vazbě na potřeby Moravskoslezského kraje
Číslo projektuCZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010238
Hlavní řešitel projektuDoc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Web
https://www.slu.cz/slu/cz/layout/1103

Název programuOP VVV 2.2 - Rozvoj Vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název projektuRozvoj studijního prostředí na Slezské univerzitě v Opavě
Číslo projektuCZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008537
Hlavní řešitel projektuCentrum řízení projektů
Web
https://www.slu.cz/slu/cz/layout/629
Název programuOP VVV 2.2 - Rozvoj Vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název projektuOPEN UNI - zlepšení otevřenosti a atraktivnosti studia na SU
Číslo projektuCZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013363
Hlavní řešitel projektuCentrum řízení projektů
Web
https://www.slu.cz/slu/cz/layout/1543?vid=3497
Název programuOP VVV 2.2 - Rozvoj Vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název projektuRozvoj celoživotního vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě
Číslo projektuCZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011596
Hlavní řešitel projektu doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Web
https://www.slu.cz/slu/cz/layout/1326
Název programu NPU II. - Národní program udržitelnosti II.
Název projektu Centrum excelence IT4Innovatiosin science
Číslo projektu LQ1602
Hlavní řešitel projektu Doc. Ing. Petr Sosík, Dr.