Výzkumný záměr: Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy

ID: MSM4781305905

Doba řešení: 2007 - 2011

Řešitel: Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

Pracoviště: Ústav historických věd

Anotace projektu:

Řešení výzkumného záměru "Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy" bylo na Filozoficko-přírodovědovědecké fakultě zahájeno 1. 1. 2007. Výzkumný záměr je zaměřen na historiografický výzkum Slezska v dějinách českého státu a střední Evropy, záměr počítá s výzkumem dosud neřešených či dostatečně řešených problémů úzce starších a novodobých dějin Slezska a jejich mezinárodního kontextu směřujícího ke koncipování syntézy Dějiny českého slezska, která je chápána jako dlouhodobý perspektivní cíl.

Více informací na stránce Ústavu historických věd.