Vědecko-výzkumné projekty 2017

Projekty pokračující v r. 2017

Id 16-14990S
Název Jak zničit královo renomé. Utváření a šíření středověké (proti)královské propagandy, příklad českého a římského krále Václava IV. (1361-1419)
Řešitel Dr. Phil. Klara Hübner (Výzkumné centrum pro kultuní dějiny Slezska a Střední Evropy 1000 - 1800)
Info 2016-2017-2018
Id 15-03538S
Název Děti, mládež a socialismus v českých zemích (1948-1970)
Řešitel Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (Ústav historických věd)
Info 2015-2016-2017
Id 14-37086G
Název Centrum Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku
Spoluřešitel Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. (Ústav fyziky)
Hlavní řešitel Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. (MFF UK Praha)
Info 2014-2015-2016-2017-2018
Id 16-08176S
Název Účty dvora českého a uherského krále Vladislava Jagellonského
Řešitel Mgr. Petr Kozák, Ph.D. (Výzkumné centrum pro kultuní dějiny Slezska a Střední Evropy 1000 - 1800)
Info 2016-2017-2018


Id 16-14575S
Název České myšlení o sportu do roku 1939
Řešitel Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (Ústav historických věd)
Info 2016-2017-2018


Id 16-03564Y
Název

Konfigurace hmoty akreující v silném gravitačním poli kombinovaném s polem elektromagnetickým
Řešitel Daniela Pugliese, Ph.D. (Ústav fyziky)
Info 2016-2017-2018

Projekty s počátkem financování od 2017:

Id 17-16287S
Název

Oscilace a koherentní jevy v akrečních discích kolem kompaktních objektů a jejich observační podpisy
Řešitel Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D. (Ústav fyziky)
Info 2017-2018-2019
Id 17-13967S
Název

Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku
Spoluřešitel PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (Ústav archeologie)
Řešitel PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (FF MU Brno)
Info 2017-2018-2019