Vědecko-výzkumné projekty 2016

Projekty pokračující v r. 2016

Id 14-07753P
Název Relativistická kinetická teorie a její aplikace na astrofyzikální plazma
Řešitel: Claudio Cremaschini, Ph.D., MSc. (Ústav fyziky)
Info 2014-2015-2016
Id 15-03538S
Název Děti, mládež a socialismus v českých zemích (1948-1970)
Řešitel Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (Ústav historických věd)
Info 2015-2016-2017
Id 14-37086G
Název Centrum Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku
Spoluřešitel Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. (Ústav fyziky)
Hlavní řešitel Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c., UK Praha
Info 2014-2015-2016-2017-2018

Projekty nové:

Id 16-08176S
Název Účty dvora českého a uherského krále Vladislava Jagellonského
Řešitel Mgr. Petr Kozák, Ph.D. ((Výzkumné centrum pro kultuní dějiny Slezska a Střední Evropy 1000 - 1800)
Info 2016-2017-2018


Id 16-14575S
Název České myšlení o sportu do roku 1939
Řešitel Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (Ústav historických věd)
Info 2016-2017-2018


Id 16-03564Y
Název

Konfigurace hmoty akreující v silném gravitačním poli kombinovaném s polem elektromagnetickým
Řešitel Daniela Pugliese, Ph.D. (Ústav fyziky)
Info 2016-2017-2018


Id 16-14990S
Název

Jak zničit královo renomé. Utváření a šíření středověké (proti)královské propagandy, příklad českého a římského krále Václava IV. (1361-1419)
Řešitel Dr. Phil. Klara Hübner (Ústav historických věd)
Info 2016-2017-2018