Vědecko-výzkumné projekty 2015

Projekty pokračující:

Id 14-07753P
Název Relativistická kinetická teorie a její aplikace na astrofyzikální plazma
Řešitel: Claudio Cremaschini, Ph.D.
Info 2014-2015-2016

Projekty nové:

Id 15-03538S
Název Děti, mládež a socialismus v českých zemích (1948-1970)
Řešitel Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Info 2015-2016-2017

Projekty, kde je FPF spoluřešitelem (S):

Id 14-37086G
Název Centrum Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku
Spoluřešitel Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Hlavní řešitel Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., UK Praha
Info 2014-2015-2016-2017-2018