Vědecko-výzkumné projekty 2014

Projekty pokračující:

Id P405/11/P510
Název Anna Kateřina a Františka Karla Sweerts-Sporck jako zprostředkovatelé v procesech kulturní výměny na přelomu baroka a osvícenství
Řešitelka Mgr. Veronika Čapská, Ph.D.
Info 2011-2012-2013-2014
Id P209/12/P740
Název Vysokofrekvenční kvazi-periodické oscilace a vlastnosti kompaktních objektů: teorie vs pozorování
Řešitel RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Info 2012-2013-2014

Projekty nové:

Id 14-07753P
Název Relativistická kinetická teorie a její aplikace na astrofyzikální plazma
Řešitel Claudio Cremaschini, Ph.D.
Info 2014-2015-2016

Projekty, kde je FPF spoluřešitelem (S):

Id P402/12/2147
Název Ekonomicky optimální procesy na sítích
Spoluřešitelka Doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc.
Hlavní řešitel Prof. RNDr. Jan Černý, DrSc., VŠE Praha
Info 2012-2013-2014
Id 14-37086G
Název Centrum Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku
Spoluřešitel Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Hlavní řešitel Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., UK Praha
Info 2014-2015-2016-2017-2018