Vědecko-výzkumné projekty 2013

Projekty pokračující

Id P405/11/1572
Název Město pod vládou kazatelů. Charismatičtí náboženští vůdci ve střetu s městskou radou v pozdně středověkých českých korunních zemích
Řešitel Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Info 2011-2012-2013
Id P405/11/P510
Název Anna Kateřina a Františka Karla Sweerts-Sporck jako zprostředkovatelé v procesech kulturní výměny na přelomu baroka a osvícenství
Řešitelka Mgr. Veronika Čapská, Ph.D.
Info 2011-2012-2013
Id P209/12/P740
Název Vysokofrekvenční kvazi-periodické oscilace a vlastnosti kompaktních objektů: teorie vs pozorování
Řešitel RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Info 2012-2013-2014

Pokračující projekty, kde je FPF spoluřešitelem (S)

Id 202/09/0772
Název Aktuální problémy gravitace, obecné relativity a relativistické astrofyziky
Řešitelka Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Info 2009-2010-2011-2012-2013
Id P402/12/2147
Název Ekonomicky optimální procesy na sítích
Řešitelka Doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc.
Info 2012-2013-2014