Vědecko-výzkumné projekty 2012

Projekty pokračující

Id P405/11/1572
Název Město pod vládou kazatelů. Charismatičtí náboženští vůdci ve střetu s městskou radou v pozdně středověkých českých korunních zemích
Řešitel Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Info 2011-2012-2013
Id P405/11/P510
Název Anna Kateřina a Františka Karla Sweerts-Sporck jako zprostředkovatelé v procesech kulturní výměny na přelomu baroka a osvícenství
Řešitelka Mgr. Veronika Čapská, Ph.D.
Info 2011-2012-2013
Id P405/10/0152
Název Ideální panovník českého středověku
Řešitel Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Info 2010-2011-2012
Id P405/10/0897
Název Žena ve slezské měšťanské společnosti pozdně barokního období
Řešitelka Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Info 2010-2011-2012
Id P409/10/P180
Název Kultura a společnost v českém SLezsku v letech 1780-1848
Řešitel Ing. PhDr. Jaromír Olšovský, Ph.D.
Info 2010-2011-2012
Id P209/10/P190
Název Mimo-ekvatoriální orbity v blízkosti kompaktních objektů
Řešitel RNDr. Jiří Kovář, Ph.D.
Info 2010-2011-2012

Projekty nové

Id P209/12/P740
Název Vysokofrekvenční kvazi-periodické oscilace a vlastnosti kompaktních objektů: teorie vs pozorování
Řešitel RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Info 2012-2013-2014

Pokračující projekty, kde je FPF spoluřešitelem (S)

Id 205/09/H033
Název Obecná relativita a její aplikace v astrofyzice a kosmologii
Spoluřešitel Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Info 2009-2010-2011-2012
Id 202/09/0772
Název Aktuální problémy gravitace, obecné relativity a relativistické astrofyziky
Řešitelka Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Info 2009-2010-2011-2012-2013
Id 404/09/H020
Název Moravskoslezská škola archeologických doktorských studií II
Řešitelka Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Info 2009-2010-2011-2012
Id P402/12/2147
Název Ekonomicky optimální procesy na sítích
Řešitelka Doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc.
Info 2012-2013-2014