Vědecko-výzkumné projekty 2009

Výzkumné záměry "MSM" (MŠMT)

Identifikační kód
Název
Řešitel
Pracoviště
MSM4781305903 (2005-2009, prodlouženo 2010-2011)
Relativistická a částicová fyzika a její astrofyzikální aplikace
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
ÚF
MSM4781305905 (2007-2011)
Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
ÚHV

Centra základního výzkumu "LC" (MŠMT)

Identifikační kód
Název
Hlavní řešitel
Spoluřešitel za FPF
Pracoviště
LC0614 (2006-2010)
Centrum teoretické astrofyziky
Astronomický ústav AV ČR Praha
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
ÚF
LC07050 (2007-2011)
Centrum experimentální jaderné astrofyziky a jaderné fyziky
Ústav jaderné fyziky AV ČR Praha
Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.
ÚF

Projekty GA ČR

Číslo projektu
Název projektu
Řešitel Pracoviště
projekty pokračující
402/08/0022
Nejnovější inteligentní metodologie pro modelování a predikci ekonomických časových řad
Prof. Ing. Dušan Marček, CSc.
ÚI
404/07/0195Zlato v pravěku Moravy a českého Slezska
Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.
ÚA
projekty nové
201/09/P075
Membránové systémy a jejich aplikace
RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D.
ÚI
408/09/0122
Dějepis umění v českém Slezsku od počátků do roku 1970
Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.
ÚHV
404/09/0127Řád servitů a rekatollizační romance sebeprezentace církevního řádu v habsburské monarchii (1610-1790)
Mgr. Veronika Čapská
ÚHV
projekty, jichž je FPF spoluřešitelem (S)
409/09/0326
Volný čas v českých zemích 1957-1967
Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (S)
ÚHV
205/09/H033
Obecná relativita a její aplikace v astrofyzice a kosmologii
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. (S)
ÚF
202/09/0772
Aktuální problémy gravitace, obecné relativity a relativistické astrofyziky
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. (S)
ÚF
404/09/H020
Moravskoslezská škola archeologických doktorských studií
Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. (S)
ÚA

Ministerstvo kultury ČR "DC"

Kód projektu
Program Název projektu
Hlavní řešitel
Spoluřešitel za FPF
DC08P02OUK009 (2008-2010)
Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů (DC)
Ověření možnosti hubení hmyzu poškozujícího knihovní a muzejní sbírky s využitím víceúčelové vakuové komory a bezkyslíkového boxu
Národní knihovna ČR
Mgr. Antonín Šimčík, ÚHV

Slovenská Akadémia vied

Kód projektu
Program Název projektu
Hlavní řešitel
Spoluřešitel za FPF
1/0439/2008/10
Slovenská VEGA
Štrukturalistické versus postštrukturalistické interpretačné strategie
Univerzita Cyrila Metodeja v Banské Bystrici, SR
Mgr. Veronika Portešová, ÚCJ