Vědecko-výzkumné projekty 2006

Výzkumný záměr (MŠMT)

Identifikační kód VZ

Název VZ

Řešitel Pracoviště
MSM4781305903Relativistická a částicová fyzika a její astrofyzikální aplikaceProf. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.Ústav fyziky

Centrum základního výzkumu "LC" (MŠMT)

Identifikační kódNázev projektu Hlavní řešitelSpoluřešitelské pracoviště Spoluřešitel
LC06014Centrum teoretické astrofyzikyAstronomický ústav AV ČRÚstav fyziky FPF SUProf. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

ESF - Operační program "Rozvoj lidských zdrojů - podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Program podpory A - Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách

Evidenční číslo projektuNázev projektu Řešitel Pracoviště
295Modernizace studijních příležitostí a zkvalitňování vzdělávání na SU v Opavě

Doc. Ing. Petr Sosík, Dr.

Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc.

Ústav informatiky FPF, Katedra účetnictví OPF

Program podpory B - Rozvoj učitelských studijních programů

Evidenční číslo projektu Název projektu Řešitel Pracoviště
293Další vzdělávání učitelů cizího jazyka zaměřené na zvášení jejich jazykové a metodické kompetenceMgr. Eva Lorencovičová, Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.Ústav cizích jazyků

Grantová agentura ČR

Číslo projeku Název projektu Řešitel Pracoviště
408/05/2765Česká fotografie 20. stoletíProf. PhDr. Vladimír BirgusInstitut tvůrčí fotografie
404/05/2764Loštické poháry - fenomén středověké keramikyPhDr. Vladimír Goš, CSc.Ústav historie a muzeologie
409/04/0541František I. (II.)  Konzervativní monarcha v měnícím se světěProf. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.Ústav historie a muzeologie
409/06/0398Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.Ústav historie a muzeologie
404/04/0540Prameny hromadné povahy z protostatistického období k dějinám SlezskaDoc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.Ústav historie a muzeologie
402/05/2768Pokročilé statistické a ekonometrické techniky pro modelování a predikci ekonomických časových řadProf. Ing. Dušan Marček, CSc.Ústav informatiky
201/04/0528Výpočetní aspekty emergence - teorie a experimentyProf. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.Ústav informatiky
201/06/0567Bioinformatika a biovýéočty: souvislosti, modely a aplikaceDoc. Ing. Petr Sosík, Dr.Ústav informatiky
404/05/H527, SMoravskoslezská škola archeologických doktorandských studiíPhDr. Vratislav Janák, CSc.Ústav historie a muzeologie
203/04/0425, SAnalytický gradient pro stavově specifickou multireferenční Brillouin-Wignerovu coupled cluster metoduProf. RNDr. Ivan Hubač, DrSc.Ústav fyziky
202/06/0041, SSoučasné problémy obecné relativity a gravitaceProf. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.Ústav fyziky
409/04/1088, SVývojové proměny postsocialistických měst ostravského a hornoslezského regionu v podmínkách transformaceDoc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.Ústav veřejné správy a regionální politiky
402/05/0140, SMetodologie marketingových vztahů a její postavení v rámci strategického marketingu a řízení vztahů se zákazníkem (CRM) praktické využitíDoc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.Ústav veřejné správy a regionální politiky
406/06/0731, SKomunitní systém v resoscializačních zařízeních pro adolescentyDoc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc.Ústav pedagogických a psychologických věd
205/03/H144, SFyzika hvězd, hvězdných soustav a vesmíruProf. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.Ústav fyziky

S - spoluřešitel

Grantová agentura Akademie věd ČR

Číslo projektu Název projektu Řešitel Pracoviště
IAA9189301Žánrové metamorfózy v středoevropeksých souvislostechDoc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc.Ústav bohemistiky a knihovnictví