Vědecko-výzkumné projekty 2005

Výzkumný záměr

Identifikační kód

Název

Řešitel Pracoviště
4781305903Relativistická a částicová fyzika a její astrofyzikální aplikaceProf. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.Ústav fyziky FPF


Projekty GA ČR

Číslo projektuNázev projektu Řešitel Pracoviště
408/05/2765Česká fotografie 20. stoletíProf. PhDr. Vladimír BirgusInstitut tvůrčí fotografie
404/05/2764Loštické poháry - fenomén středověké keramikyPhDr. Vladimír Goš, CSc.Ústav historie a muzeologie
402/05/2768Pokročilé statistické a ekonometrické techniky pro modelování a predikci ekonomických časových řadProf. Ing.  Dušan Marček, CSc.Ústav informatiky
201/04/0528Výpočetní aspekty emergence - teorie a experimentyProf. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.Ústav informatiky
205/03/1147Kosmologická konstanta a pátý element v astrofyzice a kosmologiiProf. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.Ústav fyziky
409/04/0541František I. (II.) - Konzervativní monarcha v měnícím se světěProf. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.Ústav historie a muzeologie
409/03/1146Kulturní politika v českých zemích 1948-1956PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.Ústav historie a muzeologie
404/04/0540Prameny hromadné povahy z protostatistického období k dějinám SlezskaDoc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.Ústav historie a muzeologie
404/05/H527Moravskoslezská škola archeologických doktorandských studií, SPhDr. Vratislav Janák, Ph.D.Ústav historie a muzeologie
409/04/1088Vývojové proměny postsocialistických měst ostravského a hornoslezského regionu v podmínkách transformace, SDoc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.Ústav veřejné správy a regionální politiky
203/04/0425Analytický gradient pro stavově specifickou multireferenční Brillouin-Wignerovu coupled cluster metodu, SProf. PhDr. Ivan Hubač, DrSc.,Ústav fyziky
205/03/H144Fyzika hvězd, hvězdných soustav a vesmíru, SProf. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.Ústav fyziky

S - spoluřešitel

Grantová agentura Akademie věd (GA AV ČR)

Číslo projektu Název projektu Řešitel Pracoviště
IAA9189301Žánrové metamorfózy v středoevropských souvislostechDoc. PhDr. Libor Pavera, CSc.Ústav bohemistiky a knihovnictví

Mezinárodní vědecko-výzkumné projekty

Program Název projektu Řešitel Pracoviště
CZELTA/ALTASledování vysokoenergetického kosmického zářeníProf. Ing. Peter Lichard, DrSc.Ústav fyziky
KONTAKTKontakt s CERNProf. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., (spoluřešitel)Ústav fyziky
Česko-německo-polský programGeschichte Oberschlesiens - Dějiny Horního Slezska - Dzieje Górnego ŚląskaDoc. PhDr. Dan Gawrecki, CSc.Ústav historie a muzeologie
AKTIONDie Exkursion Niederöstereich in der Vorgeschichte un MittelalterProf. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.Ústav historie a muzeologie
-Aufklärung - Revoution - VormärzProf. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. (spoluřešitel)Ústav historie a muzeologie
Leonardo da VinciForeign Languages for People Working with WoodDoc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.Ústav cizích jazyků
Jean MonnetPermanent CourseDoc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.Ústav veřejné správy a regionální politiky
Jean MonnetEuropean ModulePhDr. Jaromír KalusÚstav veřejné správy a regionální politiky